Hvad er Holistisk Coaching

Holistisk Coaching er en personlig samtale á 60 minutters varighed og kan enten foregå online via Zoom/Skype eller fysisk i Hedeskov på Djursland. Samtalen tager udgangspunkt i dine ønsker og mål i livet og under samtalen finder vi ud af, hvad dit resultat skal være for at opnå en ligevægt mellem din krop, dit sind og din ånd – et helt dig – et holistisk dig.

Du ved præcis hvad du skal gøre efter din session:

Du får redskaber, så du kan starte din proces med det samme. Du vil være afklaret omkring, hvad dit konkrete resultat skal være. Eksempel “Jeg vil blive bedre til at tage mere hensyn til mig selv i hverdagen ved at lytte til min krop og de signaler, den sender mig. Hver dag vil jeg gøre én ting, der gør mig glad”. Du ved præcist, hvad du skal gå hjem og gøre.

Coaching er en fremadrettet og effektiv proces:

Du vil opleve efter første samtale, at du allerede kan tage det første skridt i din forandringsproces. Føler du, at du har brug for flere sessioner, er der mulighed for at tilkøbe enkeltsessioner eller et samlet forløb på 3 eller 5 sessioner.

Først ser vi på, hvor du er lige nu. Så afklarer vi, hvor du gerne vil hen og hvad du gerne vil opnå. Dernæst finder vi motivationen, de ubevidste overbevisninger og mønstre, som lige nu forhindrer dig i at have det, som du gerne vil og til slut, lægger vi en handlingsplan.

Hvordan foregår det, når man bliver coachet hos mig:

Forestil dig at jeg guider dig ved hjælp af spørgsmål igennem samtalen. Du finder selv svarene – de svar, som føles rigtige for dig – det vil sige, at du selv finder løsningsmulighederne og derved træffer bevidste valg. Det sikrer, at du opnår et godt resultat, der virker for DIG.

Jeg har naturligvis tavshedspligt.

Hvem kan få gavn af Holistisk Coaching

Jeg kan hjælpe dig, hvis