Mindset dækker over flere af de egenskaber, som vi mennesker behersker:

Din indstilling til dig selv og din omverden er altafgørende for at opnå, det du ønsker.

For de fleste er den største udfordring, i forhold til at opnå egne mål, mindset og personlig udvikling. Vælger du at arbejde med dit mindset, kan din indsats med at opfylde dine drømme og mål, gå fra at være en daglig kamp til at blive en glæde i din hverdag.

Den kraft, der fører til din succes, er den kraft, der findes i dit sind.

Men er der ikke bare nogen, som er heldige

Hvad er det så, der gør, at et menneske har succes og et andet har fiasko?
Lad os antage at to mennesker har samme udgangspunkt i livet. De har begge muligheden for at forme deres eget liv til det, de hver især ønsker, såfremt de benytter sig af de stærke ressourcer, de har i deres sind.

Eftersom deres udgangspunkt er det samme, kan vi udelukke, at det er graden af intelligens, medførte evner eller deres sociale miljø, der har været afgørende for den enes succes og den andens fiasko.
Det skyldes udelukkende deres individuelle indstilling. Den, der fik succes gjorde det, der var nødvendigt for at nå i mål, uanset hvad, der mødte vedkommende af modgang og nederlag undervejs. Den anden gav op.

Rigtig mange af os giver op uden at have arbejdet ihærdigt for sagen. Ofte når vi giver op, er det desværre lige inden, det hele er ved at falde på plads og lykkes.

De fleste gange er vi meget hurtige på aftrækkeren til at give omstændighederne, tiden, andre mennesker og alt muligt andet skylden for egen manglende succes. Det er dog ikke de omkringliggende omstændigheder, men de indre omstændigheder, der gør forskellen. Dit mindset.

Under punktet “Mindset” vil du finde inspiration og viden til selvudvikling og udvikling af dit eget mindset, så du kan stå stærkere.

Release your Power