Tålmodighed, tålmod, utålmodighed

“Hav tålmodighed med alle ting, men vær især tålmodig med dig selv. Tab ikke modet ved at tænke over dine egne fejl, men gå straks i gang med at råde bod på dem. Begynd forfra på den opgave hver dag.”

Francois de Sales (katolsk biskop og senere helgen, 1567-1622)

Vi ved godt, at tålmodighed er en dyd, men det er ikke altid nemt at mestre den. At besidde tålmodighed betyder at kunne vente stille og roligt på noget, også når der opstår frustrationer og modgang.

Tålmodighed er en mental færdighed, du kan tillære dig, så din utålmodige side ikke er den, der tager styringen og sætter en stopper for din succes i livet. Men hvordan lærer man at blive tålmodig?

Find årsagerne til din utålmodighed

Der er sikkert ting eller situationer, der får dig til at miste tålmodigheden. Hvad er det, der gør dig utålmodig? Er det for eksempel nogle bestemte personer? Måske er det fortrinsvis din ægtefælle, dine forældre, dine børn eller dig selv, som får dig til at tabe tålmodigheden. Eller er der bestemte tidspunkter, hvor du bliver utålmodig? Sker det for eksempel, når du venter på andre, er sent på den, når du er træt, sulten, søvnig eller stresset? Er det mest, når du er på arbejde eller derhjemme, at du mister tålmodigheden? Mister du tålmodigheden, fordi dine forventninger og de krav, du stiller til dig selv, er fuldstændig urealistiske?

Hvordan kan blot det at finde ud af, hvad der får én til at miste tålmodigheden, være en hjælp?

Når du ved, hvad der får dig til at miste tålmodigheden, er det nemmere at forebygge, at det sker. I begyndelsen kan det være nødvendigt at gøre en bevidst indsats for at blive mere tålmodig, men med tiden kan det blive naturligt for dig.

Fokusér på en ting ad gangen

Det er vanskeligt at opøve sig i tålmodighed, når man er stresset, fordi man har for mange jern i ilden, skal for mange steder hen og have kontakt med alt for mange mennesker. Dybest set er stress årsagen til, at vi i mange tilfælde reagerer, som vi gør, når vi bliver utålmodige.

“Sæt tempoet ned og duft til roserne”, siger et gammelt engelsk ordsprog. Tag dig tid til at glæde dig over livet. Tag dig tid til at knytte dybe venskaber med få, i stedet for at forsøge at have overfladiske venskaber med et stort netværk af mennesker. Læg et tidsbudget og prioritér klogt. Vær opmærksom på tidsslugende hobbyer og elektronisk udstyr.

For at kunne forenkle dit liv bliver du nødt til at se nærmere på, hvad du foretager dig i hverdagen. Hvor kan du sætte tempoet ned eller bruge mindre tid? Måske er det nu, du skal skære det bort, der tager for meget af din tid, så du ikke har for travlt til at være tålmodig.

Acceptér at du ikke altid er herre over dine omstændigheder

I stedet for at miste tålmodigheden på grund af omstændigheder du ikke er herre over, kan du prøve at finde ud af, hvilke ting du kan kontrollere. Én ting som du med sikkerhed kan lære at kontrollere, er din måde, hvorpå du tackler dine omstændigheder. I stedet for at reagere på dine følelser kan du vælge at agere og dermed forholde dig objektivt til situationen. Når du er objektiv, har du nemmere ved at være i balance og dermed bevare din tålmodighed.

Vær realistisk

Se realistisk på tingene. I det virkelige liv foregår det hele ikke altid lige så hurtigt, som vi kunne ønske os det. Acceptér at ting tager tid. Anerkend at tiden går med den fart, tiden nu går og ikke med den fart, som passer til dine forventninger. Det er tålmodighed.

Translate »